Özel Durumlarda Yatay Geçiş (Ek Madde-2)

Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar


Ek Madde-2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar


KILAVUZ

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'sine göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen yukarıdaki ülke ve esaslar kapsamında Üniversitemize yatay geçiş başvurularının değerlendirmesi ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER

Başvurular yatay geçiş yapılması istenen birime yapılacaktır. Akademik Birimlerin posta adresleri aşağıdaki gibidir:

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Hariç Tüm Birimler:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi …………………….. Enstitüsü / Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Balatçık-Çiğli/İZMİR

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi …………………….. Fakültesi Aydınlık Evler Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*İlgili Birime hitaben yazılmış yatay geçiş başvurusu yapmak istediğine dair dilekçe

*PASAPORTUN kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (ya da geçerli pasaportu bulunmayan Suriye uyruklu adaylardan Suriye’de yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalan Suriyelilere verilen TANITMA KARTI)

*Suriye, Mısır ve Yemen’de Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

*Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

*Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi (Suriye uyruklular hariç)

*Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı

*Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

*İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Menüyü Kapat