2022 YKS Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir.


A) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR.E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu linki tıklayarak kontrol edebilecektir. Kontrol için tıklayınız.

NOT: E-devlet sistemi ile Üniversitemiz sistemi arasındaki bilgi transferi bir saat kadar bir zaman alabildiğinden kayıt durumu ilk anda gerçekleşmemiş gibi görünebilmektedir. Bu nedenle kesin kayıt kontrolünün e-devlet kaydından bir müddet sonra yapılması faydalı olacaktır.E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.
B) ÜNİVERSİTEDE KAYIT

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 26-30 Eylül 2022  tarihlerinde yerleştikleri Fakülte/Meslek Yüksekokuluna bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

 

Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler

Kayıt esnasında öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.


 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

 

Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavlarının günü, şekli ve saati daha sonra http://ydy.ikcu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavlarının günü, şekli ve saati daha sonra http://iif.ikcu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (% 30 İngilizce)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

İşletme (% 30 İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

Sağlık Yönetimi (%30 İngilizce)

Maliye (%30 İngilizce)

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (% 30 Arapça)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
C) KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik/yönerge/usul-esas ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

Kesin kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten   itibaren   kayıtlandıkları   Fakülte/Meslek   Yüksekokul   Öğrenci   İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında dersler 19 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri İçin Tıklayınız

1- Derslere Yazılım

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler derse kayıt / kayıt yenileme işlemleri için yerleştiekleri Fakülte/Meslek Yüksekokuluna müracaat etmelilerdir.

2- Muafiyet

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 03-05 Ekim 2022 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersleri tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir.

3- İzin/Kayıt Dondurma

Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 35 inci maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 03-14 Ekim 2022 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna başvurmalıdır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2022–2023 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir.
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da durumlarını belgelemeleri halinde belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
NOT: Yurt, burs ve kredi başvurusu için www.kygm.gsb.gov.tr internet adresine girmelisiniz.

Menüyü Kapat