7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına Girmesi Gereken Öğrenciler ve Sınav Tarihleri

Üniversitemiz Senatosunun 01.09.2022 tarihli ve 2022/23-02 sayılı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.


Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 9. Maddesinin ikinci fıkrasında "Öğrencilerin CPT (yeterlik sınavı) sonuçları, 3 (üç) yıl geçerli sayılır." denilmektedir.

Buna göre;

1) Kısmen veya Tamamen İngilizce dilinde okutulan programlardaki Hazırlık Sınıfını başararak esas sınıfta kayıtlı iken kendi isteği veya yönetim kurulu kararıyla ilişiği kesilmiş adayların, Üniversiteden ayrılışlarının üzerinden 7417 Sayılı Af Kanununun yürürlüğe girdiği, 5 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süre geçenlerden İngilizce dil yeterliliğini sağlayamayanların yeniden İngilizce Hazırlık Sınıfı okumaları gerekmektedir.

2) Bu durumdaki adaylar ve daha önce Hazırlık Sınıfını tamamlayamayan adaylar için aşağıda belirtilen tarihlerde Yeterlik Sınavları yapılacaktır. İngilizce dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyacaklardır. Öğrenciler, af kapsamında kayıt oldukları tarihe uygun olacak şekilde aşağıda belirtilen sınavlardan bir tanesine girebileceklerdir.

  • Birinci Yeterlik Sınavı: 15-16 Eylül 2022 (Bu sınava 14 Eylül 2022 tarihine kadar kesin kaydını tamamlayanlar girebileceklerdir.)
  • İkinci Yeterlik Sınavı: 14 Ekim 2022 (Bu sınava 15 Eylül 2022- 13 Ekim 2022 tarihleri arasında kesin kaydını tamamlayanlar girebileceklerdir.) 
  • Üçüncü Yeterlik Sınavı: 18 Kasım 2022 (Bu sınava 14 Ekim 2022- 16 Kasım 2022 tarihleri arasında kesin kaydını tamamlayanlar girebileceklerdir.)
  • Dördüncü Yeterlik Sınavı: Mücbir sebep, sağlık sorunu ve askerlik nedeniyle 07 Kasım’a kadar başvuramayanlardan mazereti uygun görülerek kesin kaydı yapılanlar için Başvuru yapılan Fakülte ve Yabancı Diller Yüksekokulu koordineli bir şekilde tarih belirleyerek öğrenciye bildireceklerdir.

3) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler % 30 Arapça Lisans Programında daha önce Hazırlık Sınıfını tamamlayamayan ve 7417 Sayılı Af Kanunu kapsamında başvuran adaylar için aşağıda belirtilen tarihlerde Yeterlik Sınavları yapılacaktır. Arapça dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar Arapça Hazırlık Sınıfı okuyacaklardır. Öğrenciler, af kapsamında kayıt oldukları tarihe uygun olacak şekilde aşağıda belirtilen sınavlardan bir tanesine girebileceklerdir.

  • Birinci Yeterlik Sınavı: 14 Eylül 2022 (Bu sınava 13 Eylül 2022 tarihine kadar kesin kaydını tamamlayanlar girebileceklerdir.)   
  • İkinci Yeterlik Sınavı: 14 Ekim 2022 (Bu sınava 14 Eylül 2022- 13 Ekim 2022 tarihleri arasında kesin kaydını tamamlayanlar girebileceklerdir.) 
  • Üçüncü Yeterlik Sınavı: 18 Kasım 2022 (Bu sınava 14 Ekim 2022- 16 Kasım 2022 tarihleri arasında kesin kaydını tamamlayanlar girebileceklerdir.)
  • Dördüncü Yeterlik Sınavı: Mücbir sebep, sağlık sorunu ve askerlik nedeniyle 07 Kasım’a kadar başvuramayanlardan mazereti uygun görülerek kesin kaydı yapılanlar için İslami İlimler Fakültesi tarafından tarih belirlenerek öğrenciye bildirilecektir.

Not: Bu sınavlara Öğretim dili Türkçe iken sonradan programın öğretim dili değiştirilen programlardan ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşmesine rağmen kayıt olmayan öğrencileriden dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt edilenler de gireceklerdir. Bu durumda olup da yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan öğrenciler, üniversitede varsa öğretim dili Türkçe olan programda eğitimine devam edecek, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu'na gönderilecektir.

Menüyü Kapat